۱۰ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

پژوهشگر برجسته: جهش ژنتیکی و واگیردارتر شدن کرونا می‌تواند خوب باشد

رئیس جدید جامعه بین‌المللی بیماری‌های عفونی: این به نفع ویروس است که شمار بیشتری از مردم را آلوده کند، اما آن‌ها را نکشد، چون ویروس به میزبان خود نیاز دارد.

رئیس جدید جامعه بین‌المللی بیماری‌های عفونی: این به نفع ویروس است که شمار بیشتری از مردم را آلوده کند، اما آن‌ها را نکشد، چون ویروس به میزبان خود نیاز دارد.