۲۹ شهریور ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

آغاز برگزاری آزمون سراسری دانشگاه‌های ایران زیر سایه کرونا

آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌های ایران که به دلیل نگرانی‌های مربوط به شیوع کرونا بحث و جدل بسیاری را ایجاد کرده بود، سرانجام روز ۲۹ مرداد برگزار شد.

آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌های ایران که به دلیل نگرانی‌های مربوط به شیوع کرونا بحث و جدل بسیاری را ایجاد کرده بود، سرانجام روز ۲۹ مرداد برگزار شد.