۵ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تقاضای بیمه بیکاری در آمریکا به بالای یک میلیون نفر در هفته بازگشت

تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در آمریکا هفته گذشته به شکل غیرمنتظره‌ای دوباره به بالای یک میلیون نفر رسید. این رقم در هفته قبل از آن حدود ۹۷۱ هزار نفر بوده است.

تعداد متقاضیان بیمه بیکاری در آمریکا هفته گذشته به شکل غیرمنتظره‌ای دوباره به بالای یک میلیون نفر رسید. این رقم در هفته قبل از آن حدود ۹۷۱ هزار نفر بوده است.