۴ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

چین می‌گوید هنگ‌کنگ برخی از همکاری‌های حقوقی با آمریکا را معلق می‌کند

موافقتنامه یاد شده اعلام می‌کرد که حکومت‌های هنگ‌کنگ و آمریکا در امور مربوط به جرایم از قبیل انتقال افراد تحت بازداشت یا جستجو و مصادره اموال مجرمان با هم همکاری می‌کنند.

موافقتنامه یاد شده اعلام می‌کرد که حکومت‌های هنگ‌کنگ و آمریکا در امور مربوط به جرایم از قبیل انتقال افراد تحت بازداشت یا جستجو و مصادره اموال مجرمان با هم همکاری می‌کنند.