۴ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سخنرانی بایدن برای پذیرش نامزدی: من متحد نور و روشنایی خواهم بود، نه تاریکی

جو بایدن پنج‌شنبه شب سخنرانی نهایی پذیرش نامزدی حزب دموکرات آمریکا را ایراد کرد و در آن وعده داد که «متحد نور و روشنایی» خواهد بود، «نه تاریکی».

جو بایدن پنج‌شنبه شب سخنرانی نهایی پذیرش نامزدی حزب دموکرات آمریکا را ایراد کرد و در آن وعده داد که «متحد نور و روشنایی» خواهد بود، «نه تاریکی».