۲۹ شهریور ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

غروب همیشگی فرش ایران؟

تحلیلی از فریدون خاوند: فرش دستباف ایرانی در پی سال‌ها زوال در آستانه ناپدید شدن از صحنه بازار جهانی است. البته شدت گرفتن تحریم‌ها و اپیدمی کرونا در این واپس‌نشینی مؤثر بوده‌اند.

تحلیلی از فریدون خاوند: فرش دستباف ایرانی در پی سال‌ها زوال در آستانه ناپدید شدن از صحنه بازار جهانی است. البته شدت گرفتن تحریم‌ها و اپیدمی کرونا در این واپس‌نشینی مؤثر بوده‌اند.