۳۰ شهریور ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

عضو کمیته علمی ستاد کرونا: روی تولید واکسن ایرانی حساب نکنید

مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران، در یک مصاحبه تولید هر نوع واکسن در کشور را غیرممکن دانسته و گفت که «روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید».

مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا در ایران، در یک مصاحبه تولید هر نوع واکسن در کشور را غیرممکن دانسته و گفت که «روی واکسن کرونای تولید داخل زیاد حساب باز نکنید».