۱۰ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

قوه قضائیه به‌شدت از اعتراض کشورهای اروپایی به اعدام نوید افکاری انتقاد کرد

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ایران با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورهای اروپایی به اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی، خواستار رعایت آنچه «ادب دیپلماتیک» خواند، شد و گفت فشارهای خارجی تأثیری بر عملکرد قوه قضائیه نخواهد گذاشت. علی باقری روز دوشنبه بیانیه‌های منتشر شده از سوی برخی کشورها را دخالت در امور داخلی ایران دانست و از این کشورها خواست به گفته او «مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ‌پراکنی نشوند.» پیشتر سفارت آلمان در ایران در توئیتی اعدام نوید افکاری را غیرقابل پذیرش خواند و آن را شیوه‌ای برای «خاموش کردن صداهای مخالف» در ایران دانست. وزارت خارجه فرانسه هم اعدام نوید افکاری را محکوم کرده بود.

معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه ایران با انتقاد شدید از واکنش برخی کشورهای اروپایی به اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی، خواستار رعایت آنچه «ادب دیپلماتیک» خواند، شد و گفت فشارهای خارجی تأثیری بر عملکرد قوه قضائیه نخواهد گذاشت. علی باقری روز دوشنبه بیانیه‌های منتشر شده از سوی برخی کشورها را دخالت در امور داخلی ایران دانست و از این کشورها خواست به گفته او «مانند یک گروه اپوزیسیون بلندگوی دروغ‌پراکنی نشوند.» پیشتر سفارت آلمان در ایران در توئیتی اعدام نوید افکاری را غیرقابل پذیرش خواند و آن را شیوه‌ای برای «خاموش کردن صداهای مخالف» در ایران دانست. وزارت خارجه فرانسه هم اعدام نوید افکاری را محکوم کرده بود.