۴ مهر ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دیوان عالی کشور: محمدعلی نجفی قتل عمد انجام داده است

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در نشست روز سه‌شنبه خود اتهام قتل عمد علیه محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران را تأیید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نشست روز سه‌‌شنبه ۱۵ شهریور هیئت عمومی این دیوان، ۳۹ نفر از قضات دیوان عالی رای دادگاه کیفری در مورد قتل عمد بودن اتهام آقای نجفی را تأیید کردند. ۲۷ قاضی هم رای شعبه ۴۱ دیوان عالی مبنی بر قتل شبه عمد را تأیید کردند. پس از این رای‌گیری احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد که اتهام آقای نجفی قتل عمد است. محمدعلی نجفی ابتدا با رای شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران به قتل عمد محکوم شد، با این حال شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور «عمدی‌بودن» قتل را رد کرد و بدین ترتیب پرونده به هیات عمومی دیوان عالی کشور برای تصمیم‌گیری ارسال شد. محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران و از سیاستمداران اصلاح طلب به قتل میترا استاد، همسر دومش در روز ۷ خرداد سال گذشته اعتراف کرده‌ است. آقای نجفی و وکلایش اتهام قتل عمد را رد کرده و می‌گویند تیرها حین حین درگیری وی با میترا استاد شلیک شده‌ است. در این پرونده با توجه به اینکه محمدعلی نجفی با پرداخت ۱۰ میلی..

هیئت عمومی دیوان عالی کشور در نشست روز سه‌شنبه خود اتهام قتل عمد علیه محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران را تأیید کرد. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی در نشست روز سه‌‌شنبه ۱۵ شهریور هیئت عمومی این دیوان، ۳۹ نفر از قضات دیوان عالی رای دادگاه کیفری در مورد قتل عمد بودن اتهام آقای نجفی را تأیید کردند. ۲۷ قاضی هم رای شعبه ۴۱ دیوان عالی مبنی بر قتل شبه عمد را تأیید کردند. پس از این رای‌گیری احمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان عالی کشور اعلام کرد که اتهام آقای نجفی قتل عمد است. محمدعلی نجفی ابتدا با رای شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران به قتل عمد محکوم شد، با این حال شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور «عمدی‌بودن» قتل را رد کرد و بدین ترتیب پرونده به هیات عمومی دیوان عالی کشور برای تصمیم‌گیری ارسال شد. محمد علی نجفی، شهردار سابق تهران و از سیاستمداران اصلاح طلب به قتل میترا استاد، همسر دومش در روز ۷ خرداد سال گذشته اعتراف کرده‌ است. آقای نجفی و وکلایش اتهام قتل عمد را رد کرده و می‌گویند تیرها حین حین درگیری وی با میترا استاد شلیک شده‌ است. در این پرونده با توجه به اینکه محمدعلی نجفی با پرداخت ۱۰ میلیارد تومان از خانواده مقتول رضایت گرفته است، دادگاه بدوی حکم قصاص را به شش سال و شش ماه حبس کاهش داد. آقای نجفی همچنین به اتهام نگهداری غیرقانونی اسلحه به یک سال و سه ماه حبس محکوم شد. به گفته دادستان کل کشور، با توجه به گذشت خانواده مقتول، «قصاص منتفی است» و قرار است با توجه به رای نهایی هیات عمومی این دیوان، امروز درباره «جنبه عمومی» اتهام آقای نجفی «تعیین تکلیف» شود.