۳۱ شهریور ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

«اوپک» شصت ساله شد

​نگاه فریدون خاوند: سازمان تولیدکنندگان نفت، اوپک، سال‌ها در گمنامی به سر برد، سپس به اوج قدرت رسید و حالا در ۶۰ سالگی، دوران زوال بی‌بازگشت خود را سپری می‌کند.

​نگاه فریدون خاوند: سازمان تولیدکنندگان نفت، اوپک، سال‌ها در گمنامی به سر برد، سپس به اوج قدرت رسید و حالا در ۶۰ سالگی، دوران زوال بی‌بازگشت خود را سپری می‌کند.