۳۰ شهریور ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سازمان حقوق بشر ایران فایلی صوتی از دادگاه نوید افکاری منتشر کرد

سازمان حقوق بشر ایران فایلی صوتی از دادگاه نوید افکاری را منتشر کرد که در آن از قاضی می‌خواهد فیلم منتسب به او را نشان بدهند، اما قاضی نمی‌پذیرد و می‌گوید این‌ها «تشریفات» است.

سازمان حقوق بشر ایران فایلی صوتی از دادگاه نوید افکاری را منتشر کرد که در آن از قاضی می‌خواهد فیلم منتسب به او را نشان بدهند، اما قاضی نمی‌پذیرد و می‌گوید این‌ها «تشریفات» است.