۳۰ شهریور ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

کولبر دانش‌آموزی که از ترس مأموران سقوط کرده بود، در تهران جراحی شد

پس از رسانه‌ای شدن وضعیت مانی هاشمی، کولبر ۱۴ ساله‌ای که هنگام فرار از ترس تیراندازی مأموران انتظامی سقوط کرده بود، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور اعلام شد وی به تهران منتقل و جراحی شد.

پس از رسانه‌ای شدن وضعیت مانی هاشمی، کولبر ۱۴ ساله‌ای که هنگام فرار از ترس تیراندازی مأموران انتظامی سقوط کرده بود، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور اعلام شد وی به تهران منتقل و جراحی شد.