۱۰ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

احتمال افزودن زبان چینی به دروس زبان‌های خارجی مدارس ایران

محبی گفت: «این احتمال وجود دارد که بحث زبان‌های خارجی دیگر هم برای سال آینده به‌طور جدی مطرح شود.»

محبی گفت: «این احتمال وجود دارد که بحث زبان‌های خارجی دیگر هم برای سال آینده به‌طور جدی مطرح شود.»