۴ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وقتی رشد منفی به «معجزه ملی» بدل می‌شود

نگاه فریدون خاوند: تنها در جمهوری اسلامی است که رئیس دستگاه اجرایی، به رغم سقوطی فاجعه‌آمیز در شاخص‌های اقتصادی، به خود اجازه می‌دهد از «معجزه ملت» در عرصه رشد اقتصادی سخن بگوید.

نگاه فریدون خاوند: تنها در جمهوری اسلامی است که رئیس دستگاه اجرایی، به رغم سقوطی فاجعه‌آمیز در شاخص‌های اقتصادی، به خود اجازه می‌دهد از «معجزه ملت» در عرصه رشد اقتصادی سخن بگوید.