۱ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

«شاهد شکنجه» نوید افکاری به «اطلاعات ناجا منتقل» شده است

به دنبال ابراز نگرانی فعالان سیاسی از سرنوشت شاهین ناصری، «شاهد شکنجه» نوید افکاری، بابک پاک‌نیا به نقل از مقامات زندان گفت که او به «حفاظت اطلاعات ناجا» منتقل شده است.

به دنبال ابراز نگرانی فعالان سیاسی از سرنوشت شاهین ناصری، «شاهد شکنجه» نوید افکاری، بابک پاک‌نیا به نقل از مقامات زندان گفت که او به «حفاظت اطلاعات ناجا» منتقل شده است.