۶ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

شیوع کرونا معادل «۴۹۵میلیون شغل» را از بین برده است

سازمان جهانی کار با انتشار گزارشی گفته است شیوع کرونا میزان ساعات کاری در جهان را در سه ماهه دوم سال بیش از ۱۷ درصد کاهش داده که معادل از بین رفتن ۴۹۵ میلیون شغل با احتساب ۴۸ ساعت کار در هفته است. این گزارش می‌گوید میزان تاثیر مخرب شیوع کرونا بر بازار کار بدتر از آن چیزی است که قبلا پیش‌بینی می‌شد. سازمان جهانی کار روز چهارشنبه دوم مهرماه در گزارشی گفته است: انتظار می‌رود میزان از بین رفتن مشاغل در سه ماهه سوم امسال معادل ۳۴۵ میلیون و در سه ماهه چهارم سال معادل ۲۴۵ میلیون شغل باشد. این گزارش می‌گوید ۹۴ درصد نیروی کار جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که محدودیت‌های اجتماعی کرونا در آنها وجود دارد و ۳۴ درصد کارگران در کشورهایی هستند که به غیر از بخش‌های ضروری، فعالیت دیگر بخش‌های اقتصادی، تجاری و تولیدی را متوقف کرده‌اند. سازمان جهانی کار می‌گوید بیشترین افت مشاغل در کشورهای کم درآمد، خصوصا آمریکای جنوبی اتفاق افتاده و درآمد کارگران در این کشورها نیز به‌طور متوسط ۱۵ درصد کاهش یافته است. درآمد کارگران در جهان طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری به طور متوسط تقریبا ۱۱ درصد افت داشته است. تاکنون ابتلای..

سازمان جهانی کار با انتشار گزارشی گفته است شیوع کرونا میزان ساعات کاری در جهان را در سه ماهه دوم سال بیش از ۱۷ درصد کاهش داده که معادل از بین رفتن ۴۹۵ میلیون شغل با احتساب ۴۸ ساعت کار در هفته است. این گزارش می‌گوید میزان تاثیر مخرب شیوع کرونا بر بازار کار بدتر از آن چیزی است که قبلا پیش‌بینی می‌شد. سازمان جهانی کار روز چهارشنبه دوم مهرماه در گزارشی گفته است: انتظار می‌رود میزان از بین رفتن مشاغل در سه ماهه سوم امسال معادل ۳۴۵ میلیون و در سه ماهه چهارم سال معادل ۲۴۵ میلیون شغل باشد. این گزارش می‌گوید ۹۴ درصد نیروی کار جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که محدودیت‌های اجتماعی کرونا در آنها وجود دارد و ۳۴ درصد کارگران در کشورهایی هستند که به غیر از بخش‌های ضروری، فعالیت دیگر بخش‌های اقتصادی، تجاری و تولیدی را متوقف کرده‌اند. سازمان جهانی کار می‌گوید بیشترین افت مشاغل در کشورهای کم درآمد، خصوصا آمریکای جنوبی اتفاق افتاده و درآمد کارگران در این کشورها نیز به‌طور متوسط ۱۵ درصد کاهش یافته است. درآمد کارگران در جهان طی ۹ ماه ابتدایی سال جاری به طور متوسط تقریبا ۱۱ درصد افت داشته است. تاکنون ابتلای حدود ۳۲ میلیون نفر به کرونا در جهان ثبت شده و شمار مرگ‌ومیر نیز به ۹۷۸ هزار نفر رسیده است.