۴ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مرکز آمار ایران: تورم نقطه به نقطه شهریورماه ۳۴ درصد بود

مرکز آمار ایران می‌گوید تورم شهریورماه نسبت به مدت مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) ۳۴.۴ درصد شده است. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه دوم مهر در سایت مرکز آمار منتشر شده است، نرخ تورم سالانه (۱۲ ماه منتهی به شهریور نسبت به دور مشابه پارسال) نیز ۲۶ درصد شده است. تورم ۲۶ درصدی در حالی است که ابتدای سال جاری خورشیدی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که تورم سالانه ایران در سال جاری میلادی ۳۴ درصد باشد. همچنین از آن زمان تاکنون نرخ دلار به شدت اوج گرفته و به نظر می‌رسد که تورم سالانه ایران حتی بسیار بالاتر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول باشد. قیمت دلار شهریور امسال بین ۲۲ تا ۲۷ هزار تومان در نوسان بود، در حالی که این رقم در ابتدای سال جاری خورشیدی ۱۶ هزار تومان و شهریور پارسال کمتر از ۱۲ هزار تومان بود. قیمت دلار روز چهارشنبه به بالای ۲۸ هزار تومان اوج گرفت. بدین ترتیب، در حالی که ریال ایران نسبت به دلار، در مقایسه با شهریور پارسال کمتر از نصف شده است، گزارش مرکز آمار از تورم ۲۶ درصدی جای تردید دارد. تورم پارسال ایران بالای ۴۱ درصد بود. آمارهای رسمی جمهوری اسلامی همواره مورد تردی..

مرکز آمار ایران می‌گوید تورم شهریورماه نسبت به مدت مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) ۳۴.۴ درصد شده است. بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه دوم مهر در سایت مرکز آمار منتشر شده است، نرخ تورم سالانه (۱۲ ماه منتهی به شهریور نسبت به دور مشابه پارسال) نیز ۲۶ درصد شده است. تورم ۲۶ درصدی در حالی است که ابتدای سال جاری خورشیدی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که تورم سالانه ایران در سال جاری میلادی ۳۴ درصد باشد. همچنین از آن زمان تاکنون نرخ دلار به شدت اوج گرفته و به نظر می‌رسد که تورم سالانه ایران حتی بسیار بالاتر از پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول باشد. قیمت دلار شهریور امسال بین ۲۲ تا ۲۷ هزار تومان در نوسان بود، در حالی که این رقم در ابتدای سال جاری خورشیدی ۱۶ هزار تومان و شهریور پارسال کمتر از ۱۲ هزار تومان بود. قیمت دلار روز چهارشنبه به بالای ۲۸ هزار تومان اوج گرفت. بدین ترتیب، در حالی که ریال ایران نسبت به دلار، در مقایسه با شهریور پارسال کمتر از نصف شده است، گزارش مرکز آمار از تورم ۲۶ درصدی جای تردید دارد. تورم پارسال ایران بالای ۴۱ درصد بود. آمارهای رسمی جمهوری اسلامی همواره مورد تردید کارشناسان و معمولا در تناقض با آمارهای نهادهای بین‌المللی است.