۱۰ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سفیر آمریکا: در دو روز آینده یک کشور عرب دیگر با اسرائیل توافق صلح امضا می‌کند

کلی کرفت، سفیر آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه گفته است، طی یک یا دو روز آینده یک کشور عرب دیگر با اسرائیل توافق صلح امضا می‌کند.

کلی کرفت، سفیر آمریکا در سازمان ملل روز چهارشنبه گفته است، طی یک یا دو روز آینده یک کشور عرب دیگر با اسرائیل توافق صلح امضا می‌کند.