۵ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

نماینده ایران نطق پادشاه سعودی را «مغرضانه» خواند

نماینده ایران در سازمان ملل روز پنج شنبه نطق پادشاه عربستان سعودی در سازمان ملل را «مغرضانه» خواند و او را متهم کرد که به ایران «اتهامات بی‌پایه» زده است.

نماینده ایران در سازمان ملل روز پنج شنبه نطق پادشاه عربستان سعودی در سازمان ملل را «مغرضانه» خواند و او را متهم کرد که به ایران «اتهامات بی‌پایه» زده است.