۱ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

پرواز دلار در ایران؛ تا کجا، تا چند؟

نگاه فریدون خاوند: قله بعدی دلار در چه ارتفاعی است؟ و با توجه به بلندای قله‌ای که دلار بدان دست یافته، آیا اوج‌گیری اسکناس سبز آمریکا در بازار آزاد ارز، حد و مرزی هم دارد؟

نگاه فریدون خاوند: قله بعدی دلار در چه ارتفاعی است؟ و با توجه به بلندای قله‌ای که دلار بدان دست یافته، آیا اوج‌گیری اسکناس سبز آمریکا در بازار آزاد ارز، حد و مرزی هم دارد؟