۵ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

اجرای مرحله اول تامین واکسن آنفلوآنزا برای شبکه‌های بهداشتی ایران

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در وزارت بهداشت ایران از تامین ۱.۵ میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا برای شبکه‌های بهداشتی در مرحله اول خبر داد.

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در وزارت بهداشت ایران از تامین ۱.۵ میلیون دوز واکسن آنفلوآنزا برای شبکه‌های بهداشتی در مرحله اول خبر داد.