۴ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

احتمال حضور روحانی در مجلس در جلسه تایید وزیر با ویدئوکنفرانس‎

رئیس دفتر رئیس‌ جمهوری ایران احتمال حضور او در مجلس در جلسه رای اعتماد برای وزیر پیشنهادی صنعت و معدن از طریق ویدئوکنفرانس به دلیل همه‌گیری کرونا را رد نکرد.

رئیس دفتر رئیس‌ جمهوری ایران احتمال حضور او در مجلس در جلسه رای اعتماد برای وزیر پیشنهادی صنعت و معدن از طریق ویدئوکنفرانس به دلیل همه‌گیری کرونا را رد نکرد.