۴ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

واکنش نزدیکان نادر مختاری به قوه قضاییه: دروغ بی‌شرمانه می‌گویند

یکی از نزدیکان نادر مختاری، زندانی‌‌ای که به تازگی در بازداشتگاه کهریزک جان باخته است، اتهام داشتن سابقه سرقت توسط این زندانی را «دروغ بی‌شرمانه»ای از طرف قوه قضاییه توصیف کرد.

یکی از نزدیکان نادر مختاری، زندانی‌‌ای که به تازگی در بازداشتگاه کهریزک جان باخته است، اتهام داشتن سابقه سرقت توسط این زندانی را «دروغ بی‌شرمانه»ای از طرف قوه قضاییه توصیف کرد.