۶ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مصطفی ادیب از سمت نخست وزیری لبنان استعفا کرد

مصطفی ادیب که کمتر از یک ماه پیش وظیفه یافته بود دولت جدید لبنان را تشکیل دهد، روز شنبه از مقام خود کناره گیری کرد. ادیب که قبلا سفیر لبنان در آلمان بود، آخر ماه گذشته میلادی به عنوان جایگزین حسن دیاب معرفی شده بود. دولت حسن دیاب پس از انفجار بندر بزرگ بیروت، استعفا داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک آشنای ادیب که خواستار افشای نامش نبود، گفته است ادیب فردی نیست که به دنبال «رویارویی» باشد و فردی دیپلماتیک، آرام و مودب است. لبنان درگیر بحران شدید اقتصادی است و به کمک های بین المللی نیاز دارد و انفجار بزرگ بندر بیروت به نارضایتی عمومی دامن زده است. امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه پیشتر ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد اصلاحات در لبنان، به سیاستمداران این کشور هشدار داده بود در صورتی که نتوانند طی سه ماه کشور را در مسیر جدیدی قرار دهند، ممکن است تحریم‌هایی علیه آنها اعمال شود. رئیس جمهوری فرانسه گفت که اگر‌ آنها نتوانند در سه ماه آینده تغییر جهت دهند می توان اقدامات تنبیهی، از جمله عدم ارائه کمک مالی و تحریم طبقه حاکم، را اعمال کرد.

مصطفی ادیب که کمتر از یک ماه پیش وظیفه یافته بود دولت جدید لبنان را تشکیل دهد، روز شنبه از مقام خود کناره گیری کرد.

ادیب که قبلا سفیر لبنان در آلمان بود، آخر ماه گذشته میلادی به عنوان جایگزین حسن دیاب معرفی شده بود. دولت حسن دیاب پس از انفجار بندر بزرگ بیروت، استعفا داده بود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک آشنای ادیب که خواستار افشای نامش نبود، گفته است ادیب فردی نیست که به دنبال «رویارویی» باشد و فردی دیپلماتیک، آرام و مودب است.

لبنان درگیر بحران شدید اقتصادی است و به کمک های بین المللی نیاز دارد و انفجار بزرگ بندر بیروت به نارضایتی عمومی دامن زده است.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه پیشتر ضمن تاکید بر ضرورت ایجاد اصلاحات در لبنان، به سیاستمداران این کشور هشدار داده بود در صورتی که نتوانند طی سه ماه کشور را در مسیر جدیدی قرار دهند، ممکن است تحریم‌هایی علیه آنها اعمال شود.

رئیس جمهوری فرانسه گفت که اگر‌ آنها نتوانند در سه ماه آینده تغییر جهت دهند می توان اقدامات تنبیهی، از جمله عدم ارائه کمک مالی و تحریم طبقه حاکم، را اعمال کرد.