۳ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

هوشمند علیپور، با وجود حکم اعدام قبلی و «اعترافات اجباری»، «تبرئه شد»

هوشمند علیپور، زندانی سیاسی که پیشتر محکوم به اعدام شده بود و فیلم «اعترافات اجباری»اش نیز پخش شده بود، پس از نقض حکمش در دیوان عالی ایران، «تبرئه و به ۳۸ ماه زندان محکوم شد».

هوشمند علیپور، زندانی سیاسی که پیشتر محکوم به اعدام شده بود و فیلم «اعترافات اجباری»اش نیز پخش شده بود، پس از نقض حکمش در دیوان عالی ایران، «تبرئه و به ۳۸ ماه زندان محکوم شد».