۶ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سهیل عربی به‌دلیل افشای وضعیت زندان تهران به سلول انفرادی در رجایی‌شهر منتقل شده است

سازمان گزارشگران بدون مرز از انتقال سهیل عربی به سلول انفرادی در زندان رجایی‌شهر به‌دلیل افشاگری درباره «وضعیت اسفبار» زندان بزرگ تهران خبرداد و آزارگری قضایی علیه او را محکوم کرد.

سازمان گزارشگران بدون مرز از انتقال سهیل عربی به سلول انفرادی در زندان رجایی‌شهر به‌دلیل افشاگری درباره «وضعیت اسفبار» زندان بزرگ تهران خبرداد و آزارگری قضایی علیه او را محکوم کرد.