۴ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

شناسایی و دستگیری «دلالان» داروهای کرونا توسط وزارت اطلاعات

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دوشنبه شب اعلام کرد که «شبکه سازمان‌یافته»ای از دلالان را که به طور «غیرقانونی» داروهای کرونا را می‌فروختند شناسایی و دستگیر کرده است.

وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دوشنبه شب اعلام کرد که «شبکه سازمان‌یافته»ای از دلالان را که به طور «غیرقانونی» داروهای کرونا را می‌فروختند شناسایی و دستگیر کرده است.