۱۰ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

منوچهر آشتیانی، مترجم و عضو سابق حزب توده، درگذشت

منوچهر آشتیانی، مترجم و پژوهشگر فلسفه و از اعضای سابق حزب توده ایران، پس از یک دوره نسبتاً طولانی بیماری، روز سه‌شنبه هشتم مهرماه در ۹۰سالگی درگذشت.

منوچهر آشتیانی، مترجم و پژوهشگر فلسفه و از اعضای سابق حزب توده ایران، پس از یک دوره نسبتاً طولانی بیماری، روز سه‌شنبه هشتم مهرماه در ۹۰سالگی درگذشت.