۱ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

افزایش «سه میلیون تومانی» حداقل هزینه‌ زندگی در ایران، طی شش ماه

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نرخ «سبد معیشت» در ایران در شهریورماه را نزدیک هشت میلیون تومان اعلام کرد که بیانگر کمترین هزینه‌های زندگی در ایران به‌جز تهران و کلانشهرهاست.

رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نرخ «سبد معیشت» در ایران در شهریورماه را نزدیک هشت میلیون تومان اعلام کرد که بیانگر کمترین هزینه‌های زندگی در ایران به‌جز تهران و کلانشهرهاست.