۹ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دبیر حقوق بشر قوه قضاییه: تعامل سیاسی ما با غرب ممکن نیست

دبیر ستاد حقوق بشر ایران می‌گوید جمهوری اسلامی در حوزه سیاسی قادر به «تعامل» با غرب نیست. او همچنین حقوق بشر را ابزاری برای اهداف سیاسی غرب توصیف کرد.

دبیر ستاد حقوق بشر ایران می‌گوید جمهوری اسلامی در حوزه سیاسی قادر به «تعامل» با غرب نیست. او همچنین حقوق بشر را ابزاری برای اهداف سیاسی غرب توصیف کرد.