۱ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

پیامدهای اقتصادی کرونا در آمریکا؛ والت دیزنی ۲۸ هزار کارمند خود را اخراج می‌کند

تحت تاثیر پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا د‌ر آمریکا، شرکت والت دیزنی روز سه‌شنبه اعلام کرد ۲۸ هزار نفر از کارکنان خود را اخراج می‌کند.

تحت تاثیر پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس کرونا د‌ر آمریکا، شرکت والت دیزنی روز سه‌شنبه اعلام کرد ۲۸ هزار نفر از کارکنان خود را اخراج می‌کند.