۹ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

دو امام جمعه در مورد خبر «ناامن کردن فضا برای بدحجابان»: برداشت نادرست شده است

در روزهای اخیر خبر اولیه از اظهارات این دو مقام برای بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی یادآور ماجرای اسیدپاشی به زنان در اصفهان بود که سال ۹۳ رخ داد.

در روزهای اخیر خبر اولیه از اظهارات این دو مقام برای بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی یادآور ماجرای اسیدپاشی به زنان در اصفهان بود که سال ۹۳ رخ داد.