۳ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سرکوب معترضان به نتایج انتخابات پارلمانی قرقیزستان با گاز اشک‌آور

نیروهای امنیتی قرقیزستان روز دوشنبه علیه هزاران نفری که در مرکز بیشکک، پایتخت کشور، تجمع کرده بودند گاز اشک‌آور و بمب صوتی استفاده کردند. این تجمع در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی آخر هفته است که در آن احزاب نزدیک به سورونبای جینبکوف، رئیس‌جمهور طرفدار روسیه قرقیزستان، پیروز اعلام شدند. احزاب نزدیک به رئیس جمهور بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه این کشور آسیای میانه بدست آوردند اما مخالفان این نتیجه را به دلیل «عدم رعایت مقررات» مردود می‌شناسند. نتایج مقدماتی تقریباً کامل ساعات اولیه دوشنبه ۱۴ مهر نشان می‌دهد که چهار حزب از مرز ۷ درصد آرا برای ورود به شورای عالی ۱۲۰عضوی گذشته‌اند. حزب تازه‌تأسیس طرفدار دولت به نام «وحدت» ۲۴٫۵ درصد آرا را به دست آورد و پس از آن حزب «میهن من قرقیزستان» نزدیک به ۲۴ درصد و حزب «قرقیزستان» حدود ۹ درصد آرا را کسب کردند. این سه حزب به‌طور کلی طرفدار دولت یا مدافع حفظ وضعیت موجود تلقی می‌شوند. یک حزب ملی‌گرا، با عبور از مرز ۷ درصد آرا تنها حزب مخالف است که به مجلس راه می‌یابد. ۱۲ حزب باقی‌مانده تعداد آراء لازم را بدست نیاوردند.

نیروهای امنیتی قرقیزستان روز دوشنبه علیه هزاران نفری که در مرکز بیشکک، پایتخت کشور، تجمع کرده بودند گاز اشک‌آور و بمب صوتی استفاده کردند. این تجمع در اعتراض به نتایج انتخابات پارلمانی آخر هفته است که در آن احزاب نزدیک به سورونبای جینبکوف، رئیس‌جمهور طرفدار روسیه قرقیزستان، پیروز اعلام شدند. احزاب نزدیک به رئیس جمهور بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه این کشور آسیای میانه بدست آوردند اما مخالفان این نتیجه را به دلیل «عدم رعایت مقررات» مردود می‌شناسند. نتایج مقدماتی تقریباً کامل ساعات اولیه دوشنبه ۱۴ مهر نشان می‌دهد که چهار حزب از مرز ۷ درصد آرا برای ورود به شورای عالی ۱۲۰عضوی گذشته‌اند. حزب تازه‌تأسیس طرفدار دولت به نام «وحدت» ۲۴٫۵ درصد آرا را به دست آورد و پس از آن حزب «میهن من قرقیزستان» نزدیک به ۲۴ درصد و حزب «قرقیزستان» حدود ۹ درصد آرا را کسب کردند. این سه حزب به‌طور کلی طرفدار دولت یا مدافع حفظ وضعیت موجود تلقی می‌شوند. یک حزب ملی‌گرا، با عبور از مرز ۷ درصد آرا تنها حزب مخالف است که به مجلس راه می‌یابد. ۱۲ حزب باقی‌مانده تعداد آراء لازم را بدست نیاوردند.