۵ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مذاکره پکن با سازمان بهداشت جهانی برای مصرف جهانی واکسن چينی کرونا

مذاکره پکن با سازمان بهداشت جهانی برای مصرف جهانی واکسن چينی کرونا کمپانی چینی سینوواک بیوتک روی واکسن کرونا کار می‌کند يک مقام سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه، ۱۵ مهر، از مذاکره این نهاد با پکن در مورد ارزيابی احتمال تجويز واکسن چينی بيماری کوويد ۱۹ برای مصرف جهانی خبر داد. به گزارش خبرگزاری رويترز، دولت چين در هفته‌های اخير تجويز واکسن محصول اين کشور در مورد صدها هزار نفر از کارکنان خدمات پزشکی و ساير بخش‌های ضروری را آغاز کرده، ولی با توجه به اين که مراحل آزمايشی اين واکسن‌ها هنوز تکميل نشده کارشناسان در اين مورد اظهار نگرانی کرده‌اند. سوکورو اسکالانته، هماهنگ‌کننده برنامه‌های دارويی سازمان بهداشت جهانی در غرب اقيانوسيه، در يک نشست خبری مجازی گفت مذاکرات مقدماتی چين با اين نهاد در مورد قرار دادن واکسن‌های محصول چين در فهرست کاربرد اضطراری انجام شده است. داروهايی که سازمان بهداشت جهانی در فهرست کاربرد اضطراری قرار می‌دهد طبق نظر پزشکان و نهادهای مسئول کشوری می‌تواند برای درمان بيماری‌های مسری مورد استفاده قرار بگيرد. اين طبقه‌بندی به کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی و آژانس‌های سا..

مذاکره پکن با سازمان بهداشت جهانی برای مصرف جهانی واکسن چينی کرونا

کمپانی چینی سینوواک بیوتک روی واکسن کرونا کار می‌کند
کمپانی چینی سینوواک بیوتک روی واکسن کرونا کار می‌کند

يک مقام سازمان بهداشت جهانی روز سه‌شنبه، ۱۵ مهر، از مذاکره این نهاد با پکن در مورد ارزيابی احتمال تجويز واکسن چينی بيماری کوويد ۱۹ برای مصرف جهانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رويترز، دولت چين در هفته‌های اخير تجويز واکسن محصول اين کشور در مورد صدها هزار نفر از کارکنان خدمات پزشکی و ساير بخش‌های ضروری را آغاز کرده، ولی با توجه به اين که مراحل آزمايشی اين واکسن‌ها هنوز تکميل نشده کارشناسان در اين مورد اظهار نگرانی کرده‌اند.

سوکورو اسکالانته، هماهنگ‌کننده برنامه‌های دارويی سازمان بهداشت جهانی در غرب اقيانوسيه، در يک نشست خبری مجازی گفت مذاکرات مقدماتی چين با اين نهاد در مورد قرار دادن واکسن‌های محصول چين در فهرست کاربرد اضطراری انجام شده است.

داروهايی که سازمان بهداشت جهانی در فهرست کاربرد اضطراری قرار می‌دهد طبق نظر پزشکان و نهادهای مسئول کشوری می‌تواند برای درمان بيماری‌های مسری مورد استفاده قرار بگيرد.

اين طبقه‌بندی به کشورهای عضو سازمان بهداشت جهانی و آژانس‌های سازمان ملل که مسئول نظارت بر داروها هستند کمک می‌کند در مورد تاييد واکسن‌ها بهتر تصميم بگيرند.

سوکورو اسکالانته گفت: «از طريق قرار دادن اين واکسن‌ها در فهرست کاربرد اضطراری می‌توان ارزيابیِ کارايی اين داروها را بهتر انجام داد و در مراحل بعدی صدور جواز تجويز از سوی سازمان بهداشت جهانی بررسی خواهد شد.»

در چين حداقل چهار مورد واکسن کرونا در مرحله آزمايش‌های نهايی هستند. دو واکسن توسط شرکت داروسازی دولتی و دو مورد ديگر توسط شرکت‌های خصوصی «سينوواک» و «کان سينو» توليد شده‌اند.

آزمايش بالينی واکسن‌های چينی از مدتی پيش در کشورهای پاکستان، اندونزی، برزيل، روسيه و امارات متحده عربی آغاز شده است.

ماه گذشته دولت امارات متحده عربی فقط شش هفته پس از شروع آزمايش بالينی اين واکسن‌ها تجويز آن در موارد اضطراری را تصويب کرد.

رودريگو دوترته، رئیس جمهور فيليپين، ماه گذشته اعلام کرد که کشورش در خريد واکسن‌های کوويد ۱۹ از بازار جهانی واکسن‌های چينی و روسی را در اولويت قرار خواهد داد.