۵ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

امیر کویت برادر ناتنی خود را به عنوان ولیعهد تازه معرفی کرد

شیخ نواف امیر جدید کویت، برادر ناتنی خود شیخ مشعل الاحمد الصباح را به عنوان ولیعهد تازه کویت معرفی کرد. ولیعهد تازه کویت که هشتاد سال دارد از حدود ۱۶ سال پیش معاون رئیس گارد ملی کویت بوده است. ریاست این دستگاه امنیتی به صورت نمادین در اختیار مسن‌ترین فرد خانواده الصباح است. خبرگزاری فرانسه شیخ مشعل را فردی که در این سال‌ها از سیاست و اختلافات خانواده سلطنتی کویت به‌دور بوده توصیف کرده است. در سال‌های اخیر این خانواده با اختلافات داخلی روبه‌رو بوده و طرفین اتهاماتی در زمینه فساد علیه دیگری مطرح کرده‌اند. شیخ نواف که ۸۳ سال دارد، در پی درگذشت برادر ناتنی‌اش، امیر پیشین کویت، حدود ده روز پیش به عنوان رهبر جدید این کشور سوگند یاد کرد.

شیخ نواف امیر جدید کویت، برادر ناتنی خود شیخ مشعل الاحمد الصباح را به عنوان ولیعهد تازه کویت معرفی کرد. ولیعهد تازه کویت که هشتاد سال دارد از حدود ۱۶ سال پیش معاون رئیس گارد ملی کویت بوده است. ریاست این دستگاه امنیتی به صورت نمادین در اختیار مسن‌ترین فرد خانواده الصباح است. خبرگزاری فرانسه شیخ مشعل را فردی که در این سال‌ها از سیاست و اختلافات خانواده سلطنتی کویت به‌دور بوده توصیف کرده است. در سال‌های اخیر این خانواده با اختلافات داخلی روبه‌رو بوده و طرفین اتهاماتی در زمینه فساد علیه دیگری مطرح کرده‌اند. شیخ نواف که ۸۳ سال دارد، در پی درگذشت برادر ناتنی‌اش، امیر پیشین کویت، حدود ده روز پیش به عنوان رهبر جدید این کشور سوگند یاد کرد.