۹ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

جایگاه گذرنامه ایرانی، نزدیک به قعر جدول گذرنامه‌های جهان

بر پایه جدول اعتبار گذرنامه‌های کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰، گذرنامه ایرانی در رده ۷۱ و گذرنامه آمریکایی در رده ۲۱ قرار دارد.

بر پایه جدول اعتبار گذرنامه‌های کشورهای جهان در سال ۲۰۲۰، گذرنامه ایرانی در رده ۷۱ و گذرنامه آمریکایی در رده ۲۱ قرار دارد.