۴ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

فروریزی بازرگانی خارجی ایران

​نگاه فریدون خاوند: دولت جمهوری اسلامی امیدوار بود به منظور جبران فروریزی صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی را به موتور محرکه اقتصادش بدل کند تا به تدریج جای خالی نفت پر شود.

​نگاه فریدون خاوند: دولت جمهوری اسلامی امیدوار بود به منظور جبران فروریزی صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی را به موتور محرکه اقتصادش بدل کند تا به تدریج جای خالی نفت پر شود.