۴ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

مراکز درمانی نیروهای مسلح در اختیار بیماران مبتلا به کرونا قرار گرفت

همزمان با افزایش وضعیت بحرانی کرونا در ایران، با دستور رهبر جمهوری اسلامی، ظرفیت همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های نیروهای مسلح ایران، در اختیار بیماران مبتلا به کرونا قرار گرفت.

همزمان با افزایش وضعیت بحرانی کرونا در ایران، با دستور رهبر جمهوری اسلامی، ظرفیت همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های نیروهای مسلح ایران، در اختیار بیماران مبتلا به کرونا قرار گرفت.