۴ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رقیه نفری و عالیه مطلب‌زاده به‌دلیل فعالیت مدنی راهی زندان اوین شدند

عالیه مطلب‌زاده، نایب‌رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال زنان، و رقیه نفری، دانشجو و فعال توئیتری، برای اجرای احکام زندان به‌دلیل فعالیت‌های مدنی، ۲۰ مهر راهی زندان اوین شدند.

عالیه مطلب‌زاده، نایب‌رئیس انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و فعال زنان، و رقیه نفری، دانشجو و فعال توئیتری، برای اجرای احکام زندان به‌دلیل فعالیت‌های مدنی، ۲۰ مهر راهی زندان اوین شدند.