۹ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

واکنش رحیمی به منتقدان تحقیر و ضرب‌وشتم خیابانی متهمان: ادای روشنفکری درمی‌آورند

رئيس پلیس تهران در واکنش به انتقادها از گرداندن متهمان در خیابان‌ها و کوبیدن بر سر آنها در انظار عمومی گفته است که افراد «برای درآوردن ادای روشنفکری» انتقاد می‌کنند.

رئيس پلیس تهران در واکنش به انتقادها از گرداندن متهمان در خیابان‌ها و کوبیدن بر سر آنها در انظار عمومی گفته است که افراد «برای درآوردن ادای روشنفکری» انتقاد می‌کنند.