۶ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وزیران خارجه اتحادیه اروپا درباره تحریم روسیه در پیوند با مسمومیت ناوالنی مذاکره می‌کنند

وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۱ مهر گرد هم می‌آیند تا در مورد موضوعات مختلف، از جمله تحریم‌های احتمالی علیه روسیه به دلیل ادعای نقش آن کشور در مسمومیت الکسی ناوالنی گفت‌وگو کنند. فرانسه و آلمان هفته گذشته پیشنهادهایی را برای تحریم مسئولان مسمومیت ناوالنی و نهاد تولیدکننده سم فلج کننده اعصاب از نوع «نووی‌چوک» ارائه دادند. پیشنهاد تحریم‌ها پس از آن مطرح شد که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی روز ۱۵ مهر یافته‌های آزمایشگاه‌های تخصصی در آلمان، فرانسه و سوئد مبنی بر مسمومیت ناوالنی با عامل فلج کننده اعصاب را تأیید کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا همچنین قرار است در مورد واکنش اتحادیه اروپا به تحولات در بلاروس، از جمله تحریم‌های احتمالی علیه آلکساندر لوکاشنکو بحث کنند. موضوع اصلی دیگر در دستور کار وزیران خارجه اتحادیه اروپا موضعگیری در قبال درگیری بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ است.

وزیران خارجه اتحادیه اروپا روز دوشنبه ۲۱ مهر گرد هم می‌آیند تا در مورد موضوعات مختلف، از جمله تحریم‌های احتمالی علیه روسیه به دلیل ادعای نقش آن کشور در مسمومیت الکسی ناوالنی گفت‌وگو کنند. فرانسه و آلمان هفته گذشته پیشنهادهایی را برای تحریم مسئولان مسمومیت ناوالنی و نهاد تولیدکننده سم فلج کننده اعصاب از نوع «نووی‌چوک» ارائه دادند. پیشنهاد تحریم‌ها پس از آن مطرح شد که سازمان منع سلاح‌های شیمیایی روز ۱۵ مهر یافته‌های آزمایشگاه‌های تخصصی در آلمان، فرانسه و سوئد مبنی بر مسمومیت ناوالنی با عامل فلج کننده اعصاب را تأیید کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا همچنین قرار است در مورد واکنش اتحادیه اروپا به تحولات در بلاروس، از جمله تحریم‌های احتمالی علیه آلکساندر لوکاشنکو بحث کنند. موضوع اصلی دیگر در دستور کار وزیران خارجه اتحادیه اروپا موضعگیری در قبال درگیری بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه قره باغ است.