۶ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

وزارت ارتباطات ایران خبر حمله سایبری به مراکز دولتی را تأیید کرد

مرکز ماهر وزارت ارتباطات ایران حمله سایبری به دو سازمان دولتی در روز سه‌شنبه ۲۲ مهر را تأیید کرد و مدعی شد شواهدی از «حمله گسترده» به دستگاه‌های متعدد دولتی ندیده است.

مرکز ماهر وزارت ارتباطات ایران حمله سایبری به دو سازمان دولتی در روز سه‌شنبه ۲۲ مهر را تأیید کرد و مدعی شد شواهدی از «حمله گسترده» به دستگاه‌های متعدد دولتی ندیده است.