۳ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رئیس جمهور قرقیزستان استعفا کرد

رئیس جمهور قرقیزستان با هدف پایان دادن به بحران ناشی از انتخابات مناقشه‌برانگیز پارلمان که در چهارم اکتبر ( ۱۳ مهر) برگزار شد، از سمت خود کناره‌گیری کرد.

رئیس جمهور قرقیزستان با هدف پایان دادن به بحران ناشی از انتخابات مناقشه‌برانگیز پارلمان که در چهارم اکتبر ( ۱۳ مهر) برگزار شد، از سمت خود کناره‌گیری کرد.