۵ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

ابلاغ یک بخشنامه مبهم و تکراری با عنوان «سند امنیت قضایی»

ابراهیم رئيسی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز پنج‌شنبه سندی با عنوان «سند امنیت قضایی» را شامل ۳۷ ماده منتشر کرد و آن را گامی در «تحول نظام قضایی» خواند.

ابراهیم رئيسی، رئیس قوه قضاییه ایران، روز پنج‌شنبه سندی با عنوان «سند امنیت قضایی» را شامل ۳۷ ماده منتشر کرد و آن را گامی در «تحول نظام قضایی» خواند.