۴ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تداوم بی‌خبری از وضعیت سهیل عربی پس از انتقال به انفرادی در میانه بحران کرونا

فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی،‌ زندانی عقیدتی-سیاسی، ضمن اظهار بی‌خبری از فرزندش از حدود یک ماه پیش تا کنون، خواستار کمک برای پیگیری وضعیت او و پاسخ‌گویی مسئولان در این‌باره شد.

فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی،‌ زندانی عقیدتی-سیاسی، ضمن اظهار بی‌خبری از فرزندش از حدود یک ماه پیش تا کنون، خواستار کمک برای پیگیری وضعیت او و پاسخ‌گویی مسئولان در این‌باره شد.