۳ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

رییس قوه قضاییه ایران، بخشنامه‌ «سند امنیت قضایی» را ابلاغ کرد

ابراهیم رییسی، با ابلاغ بخشنامه‌ای با عنوان «سند امنیت قضایی»، سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی را مطرح کرد.

ابراهیم رییسی، با ابلاغ بخشنامه‌ای با عنوان «سند امنیت قضایی»، سیاست‌های کلی مرتبط با تأمین امنیت قضایی شهروندان و با رویکرد تحول نظام قضایی را مطرح کرد.