۴ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

سپاه گروه نهی از منکر کرونایی تشکیل می‌دهد

فرمانده سپاه تهران بزرگ، ۲۶ مهر ماه از تشکیل گروه «امر به معروف و نهی از منکر» برای «ارشاد» و «برخورد» با متخلفان پروتکل‌های بهداشتی خبر داد.

فرمانده سپاه تهران بزرگ، ۲۶ مهر ماه از تشکیل گروه «امر به معروف و نهی از منکر» برای «ارشاد» و «برخورد» با متخلفان پروتکل‌های بهداشتی خبر داد.