۹ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

«انسولین نیست»؛ اعتراض گسترده کاربران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی

هشت ماه پس از بروز نخستین کاستی‌های انسولین در ایران، کمیاب و نایاب شدن این داروی حیاتی طی ماه گذشته، موجب اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ «انسولین نیست» شد.

هشت ماه پس از بروز نخستین کاستی‌های انسولین در ایران، کمیاب و نایاب شدن این داروی حیاتی طی ماه گذشته، موجب اعتراض کاربران شبکه‌های اجتماعی با استفاده از هشتگ «انسولین نیست» شد.