۹ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

تظاهرات لبنانی‌ها در سالگرد اعتراضات سراسری علیه بحران اقتصادی و فساد

گزارش‌ها حاکی است که صدها نفر روز شنبه در بیروت پایتخت لبنان به مناسبت سالگرد اعتراضات گسترده به بحران اقتصادی به خیابان‌ها آمدند.

گزارش‌ها حاکی است که صدها نفر روز شنبه در بیروت پایتخت لبنان به مناسبت سالگرد اعتراضات گسترده به بحران اقتصادی به خیابان‌ها آمدند.