۹ آبان ۱۳۹۹

رادیو پی‌آر‌سی

رادیو و سایت خبری فارسی زبان

میزان کشندگی کرونا در تهران در موارد بستری ۱۲.۳ درصد بوده است

نتایج یک پروژه تحقیقاتی نشان می‌دهد که میزان کشندگی بیماری کرونا در تهران در موارد بستری ۱۲.۳ درصد بوده است که نسبت مرگ و میر بالایی محسوب می‌شود. روزنامه همشهری روز یک‌شنبه ۲۷ مهرماه با انتشار این نتایج این تحقیقات که به سفارش شورای شهر تهران انجام شده، نوشت «سیاست‌های اجرایی» برای کنترل کرونا در تهران ناموفق بوده است. در بخش دیگری از این تحقیق آمده است که حدفاصل ۱۴ فروردین تا ۱۴ تیرماه، در بیمارستان‌های تحت پوشش ۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، ۴۸ هزار و ۳۹۳ نفر به علت کرونا بستری شده‌اند که از این تعداد ۳ هزار و ۱۵۵ نفر فوت کرده‌اند. مسئولان وزارت بهداشت ایران تاکنون از ارائه آمار تفکیکی استان‌های مختلف خودداری کرده‌اند. پیش از این ناهید خداکرمی آمار کل قربانیان کرونا در تهران از زمستان سال گذشته تا اوایل مهرماه را ۱۲ هزار نفر اعلام کرده بود. بر اساس نتایج تحقیقات تازه، در تهران ۳منطقه ۴، ۶ و ۱۹ بیشترین موارد ابتلا به کرونا را داشته‌اند و میانگین سنی بیماران ۵۷.۳ سال و بیشترین درصد موارد فوت در گروه سنی بالای ۸۰سال بوده است.

نتایج یک پروژه تحقیقاتی نشان می‌دهد که میزان کشندگی بیماری کرونا در تهران در موارد بستری ۱۲.۳ درصد بوده است که نسبت مرگ و میر بالایی محسوب می‌شود. روزنامه همشهری روز یک‌شنبه ۲۷ مهرماه با انتشار این نتایج این تحقیقات که به سفارش شورای شهر تهران انجام شده، نوشت «سیاست‌های اجرایی» برای کنترل کرونا در تهران ناموفق بوده است. در بخش دیگری از این تحقیق آمده است که حدفاصل ۱۴ فروردین تا ۱۴ تیرماه، در بیمارستان‌های تحت پوشش ۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی، ۴۸ هزار و ۳۹۳ نفر به علت کرونا بستری شده‌اند که از این تعداد ۳ هزار و ۱۵۵ نفر فوت کرده‌اند. مسئولان وزارت بهداشت ایران تاکنون از ارائه آمار تفکیکی استان‌های مختلف خودداری کرده‌اند. پیش از این ناهید خداکرمی آمار کل قربانیان کرونا در تهران از زمستان سال گذشته تا اوایل مهرماه را ۱۲ هزار نفر اعلام کرده بود. بر اساس نتایج تحقیقات تازه، در تهران ۳منطقه ۴، ۶ و ۱۹ بیشترین موارد ابتلا به کرونا را داشته‌اند و میانگین سنی بیماران ۵۷.۳ سال و بیشترین درصد موارد فوت در گروه سنی بالای ۸۰سال بوده است.